BW-3 .... weer een trede hoger op de ladder !

BW-3 heeft op woensdag 9 december hard uitgehaald tegen Haeghe-Ooievaar-3. Ons team bleef ongeslagen en boekte maar liefst 5 overwinningen en 3 remises ! Hierdoor werd de einduitslag 1½ tegen 6½. Door dit fraaie resultaat zijn we weer een plaatsje gestegen op de ‘competitie-ladder’ !
 
Willem (wit) op bord 3 haalde als eerste het volle punt binnen. Tegenstander Koos Croes had geen goed antwoord op het van meet af aan agressieve spel van wit. Zwart moest al vroeg in het middenspel een stuk inleveren en kon even later geen zinnige vin meer verroeren. Na 20.Lf1-b5! was de zwarte opgave een feit. (zie diagram)
Nog geen 10 minuten later konden we bij Henk het tweede punt noteren. Ik zag bij Henk dat hij zijn tegenstander al snel onder druk had gezet wat je ook duidelijk kon waarnemen wegens de rode kleur die in toenemende mate op 's-mans kaken verscheen. Na stukverlies was de stelling niet meer te houden 0-2. Daarna werd er op 3 borden vrijwel tegelijk (die van Bob, Dave en Piet), na overleg met de teamleider, tot remise besloten.
 
Op de resterende 3 borden werd nog lange tijd flink strijd geleverd. Otto had in een iets mindere stelling 3 keer remise aangeboden doch dat werd evenzovele keren afgeslagen. Door een plotselinge kanteling in de partij verkreeg Otto voordeel en nu begon zijn tegenstander remise-voorstellen te "lanceren". Otto stond echter zo veel beter dat ook hij, na het prima uitgespeelde eindspel, de volle winst kon incasseren ! Han stond ook beter maar wel, zoals bij hem gebruikelijk, met veel minder tijd op de klok. In de tijdnoodfase demonstreerde Han opnieuw over stalen zenuwen te beschikken door zijn tegenstander met lepe zetten tot capitulatie te dwingen. In mijn partij had ik lange tijd het initiatief. In het middenspel won ik een pion, maar door goed spel van mijn tegenstander kon ik de winnende combinatie niet vinden. Toen eenmaal, na een 2e pionwinst, de weerstand was gebroken kon ik het rustig uitspelen.
 
Een prachtig resultaat van ons team ! In 2016 gaan we de tweede helft van de competitie in. We gaan dan zeker proberen nóg een trede op de ladder omhoog te klimmen !
 
Arie Franke teamleider BW-3