DD heeft oude schaakboeken te koop

DD stelt op haar website (http://dd1852.nl/page.php?i=208) oude schaakboeken te koop. Deze
boeken komen uit nalatenschappen en schenkingen van oud-leden en zijn
over het algemeen in goede staat. De prijzen worden bepaald door
gegevens die zijn ingewonnen via websites van internationale
boekverkopers over de gehele wereld en websites als "abebooks" en
"zvab". In het geval van het toesturen per post komen er nog
verzendkosten bij. Het aanbod op de DD-boekenverkooppagina zal
regelmatig worden uitgebreid. Voor wie behoefte heeft aan een
e-mail-waarschuwing bij het binnenkomen van nieuwe boeken: e-mail aan:
webmaster.dd1852@gmail.com.

Bij belangstelling, voor afspraken en meer informatie: Dhr. L. Spaans,
tel. 070-3553339, na 19.00 uur, of e-mail: boekenverkoop.dd1852@gmail.com.