doet u ook mee aan goede doelen in 2B-Home?

Doet u ook mee aan Goede doelen in 2B-Home?

1.Al in de jaren 30 waren er bridgedrives voor goede doelen, en nog steeds, op zondag 3 februari organiseert de Soroptimistenclub Zoetermeer in 2B-Home een bridgedrive voor My Book Budy voor leesboeken voor schoolkinderen in Kenia.

2.Verder houdt de kledingbank MEVE (Met elkaar, voor elkaar) Zoetermeer een inzameling van kleding, via winkels beschikbaar voor mensen in moeilijke financiële situaties; in Zoetermeer zijn ca 8000 inwoners met een minimaal inkomen. Ook in 2B-Home wordt daartoe kleding ingezameld die u kunt afgeven tot 3 februari 2019.