Grand Prix SHTV 14/10

Zoals vorige week gemeld staat zondag a.s. de 2e Grand Prix voor de jeugd op het programma. Na de aanstaande Grand Prix zal ik alle beoogde data van de Grand Prix onder een apart kopje zetten op de Jeugdpagina.

Grand Prix opzet: groepen van zes, met in lagere groepen tweemaal tegen elkaar (tien totaal) en in hogere groepen eenmaal (vijf totaal met klok). De top drie in elke groep krijgt een prijs, dus valt eigenlijk voor iedereen wat te halen. De meeste GPs zijn dit jaar op zondagen, en zijn van 13:00-17:00. Aanmelden graag wel voor enen, dus zo'n 12:45 aanwezig zijn. Er is catering aanwezig, met een enkele uitzondering waar dit niet kan maar dat wordt van te voren aangegeven.

Inschrijven voor vrijdag graag bij mij, hiervoor neem ik een aanmeldlijst neem. Anders zal je zelf in moeten schrijven bij de organisatie van de GP.
NB: hoor net van de HSB jeugdleider dat girale overmaking even is stopgezet. Zelf ben ik a.s. zondag bij de GP aanwezig, dus graag contant aan mij overhandigen.

Uitnodiging a.s. zondag: https://haagseschaakbond.nl/pdf/20181014_GP2_SHTV_Den_Haag.pdf
Persoonlijke aanmelding (voor vrijdag bij mij!): https://www.haagseschaakbond.nl/gp/aanmelden/