Speelmeer hoe warm en dichtbij het was

Afgelopen 16 en 17 augustus is Botwinnik aanwezig geweest op de Speelmeer dagen in de wijk Rokkeveen.
Op de stand waren een zestal borden neergezet, waarop door de aanwezige jeugd enthousiast werd geschaakt (en soms bijna gedamd).
Vooral op donderdag waren alle borden meestal bezet, vele potjes werden gespeeld onderling maar ook met Rina en ondergetekende.

Ook werden folders meegenomen door ouders en kwam een BSO (buitenschoolse opvang) informeren of Botwinnik geinteresseerd was om les te geven aan de aanwezige kinderen.

Hopelijk levert dit (al of niet direct) weer een aantal jeugdleden op!

Peter