Succesvolle Scheidsrechter 1 cursus

Met 30 geïnteresseerde schakers vond woensdagavond 27 maart de Scheidsrechter 1 cursus georganiseerd door Botwinnik plaats in Zoetermeer. De cursus werd georganiseerd vanwege het nijpende tekort aan scheidsrechters bij zowel Botwinnik als in de regio. Met deze 30 nieuw opgeleide schakers is een mooie eerste stap genomen dit probleem op te lossen.

Tijdens de Scheidsrechter 1 cursus hebben de deelnemers het FIDE-reglement grondig doorgespit, vragen gesteld en wat misvattingen uit hun systeem gehaald. Wat doet u bijvoorbeeld als u een onreglementaire zet wilt claimen maar op het moment dat u de klok wilt stil zetten valt uw vlag?
Opgemerkt dient wel te worden dat door het grote aantal deelnemers (al is de cursus ook met grotere aantallen georganiseerd) het niveau en de eerdere ervaringen als scheidsrechter zeer divers waren. Zo waren er spelers aanwezig die al meerdere KNSB competitie wedstrijden hebben geleid, spelers zonder enige ervaring en alle niveaus ertussen. Door de niveauverschillen, zowel als wedstrijdleider als schaaktechnisch, moest er geschipperd worden tussen de lastige kwesties in het grijze gebied en de droge concrete regels in de FIDE-reglement. Gelukkig wisten alle deelnemers daar wel raad mee en kon zo toch een mooi tempo aangehouden worden en iedereen tijdig naar huis.

Wij hopen dat uit deze grote groep schakers een aantal cursisten doorgaan met de Scheidsrechter opleidingen van de KNSB en iedereen begint, al dan niet door gaat, met het leiden van landelijke en regionale competitie wedstrijden. Op die manier kan de druk op de huidige wedstrijdleiders verminderd worden, een kwestie die zeker speelt nu de KNSB competitie is uitgebreid met een 4de, 5de en 6de klasse.

Van Botwinnik hebben de volgende 12 leden deelgenomen:
Arno Middelkoop
Dirk Brinkman
Ferdi Sieben
Leon van der Holst
Luuk Gloudemans
Marc Verheugd
Max Kanbier
Merlijn Albers
Peter Heek
Pieter de Groot
Rinze Mulders
Rogier Zoun